Facial Beard.


New Line Facial Beard in .:O KARA:.
( MUTTON CHOPS / SOUL PATCH / STACHE TYPE)